Välkommen till Raisoft

Oy Raisoft Ltd är grundat år 2000. Vi erbjuder RAI-baserade programvaru- och utbildningslösningar för mångprofessionellt samarbete på flera språk inklusive svenska. Lösningarna tillämpas för bedömning av funktionsförmåga, vårdplanering, resursfördelning och kvalitetsarbete.

Våra produkter baserar sig på det världsomfattande kvalitetssäkringsinstrumentet RAI. Raisofts lösning innefattar ett mångsidigt basprogram samt flere tilläggsmoduler, bl.a. för vårdplanering och kvalitetsarbete inom vården.

Vill du bekanta dig med våra demon för vårdpersonal och chefer? Kontakta oss för närmare uppgifter.

Kontakta oss
Fyll i dina kontaktuppgifter i kontaktformuläret och nämn att du är intresserad av
RAIsoft-demon. Vi återkommer med ett e-postmeddelande med närmare instruktioner.

Bekanta dig med Raisofts nya demon